Inwoners Overbetuwe zijn voor extra woningbouw in alle kernen, zodat de voorzieningen behouden blijven! Dit is de uitkomst van meest recente poll van de VVD Overbetuwe over de stelling: er is woningtekort in onze gemeente en dus moeten we vol inzetten op nieuwbouw. Maar hoe dan? Welke rol de 'hobbit woning' daarin speelt lees je hier. Lees verder. Vraagt de landelijke overheid ons om iets te regelen voor de kinderen, dan ontvangen wij de kinderen met open armen.

Wij gaan hier als lokale Overbetuwse politiek niet over en dat is goed, want wij overzien lang niet alle aspecten.

Nioh tonfa gun location

We moeten niet wachten op landelijk beleid qua woningbouw, maar concrete plannen voor woningbouw ontwikkelen om die zo spoedig mogelijk te kunnen realiseren. Zo zorgen we samen dat Overbetuwe ook in de toekomst de plek blijft waar het goed leven is.

Vrouwen in de politiek

Door het aanwijzen van vuurwerkvrije zones en het mogelijk maken van centrale vuurwerkshows moet de jaarwisseling veilig en zonder al te veel overlast verlopen in de Overbetuwe.

Dat vindt de fractie van de VVD. Een krappe helft van de deelnemers aan dit onderzoek vindt een nieuw zwembad in Zetten alleen acceptabel als de gemeente Nederbetuwe of een particuliere investeerder meebetaalt en de kosten voor de gemeente Overbetuwe beperkt blijven Lees verder. Hierdoor kan de regering de plaatsing van Dit betekent dat gemeenten onder andere subsidie ontvangen voor de bouw van tijdelijke flexwoningen.

De gemeenteraad heeft de begroting voor goedgekeurd. We staan er financieel goed voor, maar tekorten op vooral de jeugdzorg zorgen ervoor dat de reserves hard achteruit gaan. De VVD vindt dan ook dat we voorzichtig moeten zijn met nieuwe uitgaven.

We hopen dat ook onze inwoners en ondernemers iets gaan merken van de inspanningen voor een kwalitatief goede ambtelijke organisatie. We zijn positief over het college, maar vragen aandacht voor afspraken op het gebied van groenvoorziening, woonwagens, de Hoge Hof en de Railterminal Gelderland!

Hum tv dramas schedule 2019

Op 1 oktober heeft de gemeenteraad goedkeuring gegeven voor het verder uitwerken van de plannen voor een nieuwe sportaccommodatie bij het station in Elst. Een belangrijk moment!

verkiezingsprogramma vvd overbetuwe

Onze moties over het budget voor het Sociaal Domein, het personeelsbudget van de ambtelijke organisatie en het ondersteuningstraject agrarische sector kregen alle 3 een meerderheid in de Raad.

Ook ons amendement over de veel te hoge kosten voor onderzoek naar woonwagenstandplaatsen kreeg een royale meerderheid in de Raad.Rijnstate komt ook naar Elst!

Overbetuwe

Rijnstate komt ook naar Elst. Dit bericht kreeg de gemeenteraad van Overbetuwe vorige week bij een korte Inbreng raadsvergadering Rapport Berenschot.

Error occurred while trying to proxy to localhost 4200 api

Onze raad en participatie Voorzitter, Vorige week bij de presentatie van het Berenschot rapport Vanavond is er op verzoek van een aantal fracties in de gemeenteraad van Overbetuwe een spoeddebat.

Door de burgemeester is dit debat Aad Noordermeer stapt over naar BBO. Bij het Het prachtige parcours is zorgvuldig CDA Overbetuwe heel tevreden met begroting De gemeentebegroting is unaniem vastgesteld. De hele gemeenteraad heeft ingestemd met De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.

Overbetuwe in Bloei. Scroll naar links. Persbericht coalitievorming Vanavond is er op verzoek van een aantal fracties in de gemeenteraad van Overbetuwe een spoeddebat.

Begroting - Een dijk van een begroting CDA Overbetuwe heel tevreden met begroting De gemeentebegroting is unaniem vastgesteld. Meer nieuws. Zoek een afdeling in de buurt. Info Bekijk Onze mensen. Aanmelden als vrijwilliger Locatie Contact Hoog contrast.Goed onderwijs is, naast het gezin waarin je opgroeit, de aanjager van kansen en de motor van persoonlijke groei en ontplooiing.

Een leven lang. Door onderwijs vergroot je niet alleen je kennis en ontwikkel je taal- reken- of vakman vaardigheden: onderwijs bereidt je ook voor op een leven in een samenleving waarin er oog is voor de ander en waar mensen in staat zijn zelf goede keuzes te maken. Wij willen groei. Groei geeft zuurstof.

Een samenleving zonder groei bloeit niet. Groei zorgt voor dynamiek en voor kansen.

verkiezingsprogramma vvd overbetuwe

Kansen op werk, op zelfstandigheid en zelfverwezenlijking. En heel basaal: groei zorgt voor de middelen om te investeren in onderwijs, in zorg, in elkaar. Wij willen schone groei.

verkiezingsprogramma vvd overbetuwe

Groei die houdbaar is, evenwichtig en in balans met de wereld om ons heen. Een van de belangrijkste redenen om nieuwe groei na te jagen is dat deze groei leidt tot werk. Werk dat de kans biedt tot ontplooiing, dat leidt tot zelfredzaamheid en dat bijdraagt aan geluk. Nederland is een geweldig land om in te werken — vol van kansen, vol van mensen met ambitie. Maar er schort ook wat aan. Op dit moment zijn er te veel mensen zonder werk. Er is te weinig werk.

Werkgevers vinden het te duur en riskant om nieuwe werknemers aan te nemen. Hiervoor is innovatie en openheid naar andere markten nodig. In Nederland is nog op alle fronten winst te behalen. Door te investeren in ondernemerschap, door innovatie, door ruimte te bieden en markten te openen voor handel en door te zorgen dat mensen wendbaar en mobiel zijn.

Tring sport 4 live

In een rechtvaardige samenleving mag je afkomst nooit je toekomst bepalen. Wanneer sociale mobiliteit stokt, stopt de rechtvaardigheid en groeit wantrouwen.

Je keuzes, kansen of vrijheden mogen niet anders zijn omdat je vrouw bent, omdat je van vrouwen of van mannen houdt. Niet omdat jij of je ouders ergens anders geboren zijn, of omdat jij in een god gelooft, of juist niet. In de samenleving die wij willen, is er ruimte voor diversiteit. We raken steeds sterker met anderen op deze wereld verbonden. Wat elders in de wereld gebeurt, heeft grotere gevolgen voor onze levens — en andersom.

Die verwevenheid kunnen we niet ongedaan maken door te doen alsof het buitenland niet bestaat. Al vijftig jaar ziet D66 het als haar taak om de grote vraagstukken van morgen vandaag op de agenda te zetten.Op 21 maart mogen we in Overbetuwe naar de stembus.

West Betuwe

Alle politieke partijen zetten natuurlijk hun beste beentje voor. En voor wie een snelle check wil doen is er de kieswijzer van De Gelderlander. Maar wat hebben ze de afgelopen 4 jaar gedaan, hoe heeft onze gemeente het ten opzichte van andere gemeenten gedaan en welke initiatieven namen partijen in de gemeenteraad? Zoals hieronder verwoord in de animatie, is de gemeenteraad er om een aantal democratische waarden te borgen:. Immers, tegenmacht is op zichzelf geen waarde.

Wel als tegenmacht zorgt voor transparantie, rechtvaardigheid en doelmatigheid. Voor de geloofwaardigheid van de democratie is daadkracht wel belangrijk als waarde. Democratie moet ook leveren, anders kan je als burger met de overheid ook geen zaken doen. De informatie op deze site is zoveel mogelijk voorzien van verwijzingen naar 'bronmateriaal'. Het streven is om informatie te delen die u helpt bij het vormen van een zo goed mogelijk beeld, zonder de illusie te hebben dat dit altijd zal zijn gelukt.

En ook de keuze van de onderwerpen die aan de orde komen, is natuurlijk voor discussie vatbaar. Er is vooral gekozen voor onderwerpen die niet gebonden zijn aan een specifieke kern. Politiek Overbetuwe. Volg PolitiekOverb. PolitiekOverbetuwe PolitiekOverb Terug kijktip! PolitiekOverbetuwe PolitiekOverb Mooi! Nu beschikbaar: kieswijzer Overbetuwe van De Gelderlander t. De cultuurnota als vertrekpunt… t.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruiksgemak te vergroten.Eenmaal in de 4 jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 21 maart De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in Woensdag 21 maart jl.

Negen partijen doen mee met verkiezingen in Overbetuwe ELST - Negen politieke partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van Overbetuwe. Winnaar van deze verkiezingen in Overbetuwe: CDA met 5. Iedereen heeft zich al verzameld in de hal van het stadhuis, maar het wachten is op burgemeester Bruls die de uitslag komt brengen. Het CDA levert flink in, maar blijft wel de grootste partij uitslag partij-stembureau. Deel deze pagina op.

Dorpsstraat Gemeenteraad 21 maart Provinci Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 'won' Vlieland door om Nu leverde het Waddeneiland de uitslag zeven minuten later in, als.

De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 16 maart Aan deze reguliere verkiezingen namen gemeenten deel Verkiezingspagina van GroenLinks Overbetuwe. Dit zijn onze eerste 6 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart in Overbetuwe.

Live te volgen: alle uitslagen van de Tweede Kamer verkiezingen per gemeente. Uitslag Tweede Kamerverkiezingen per gemeente. De PvdA zakt volledig door het ijs en is met slechts 4,9 procent.

verkiezingsprogramma vvd overbetuwe

In van de Nederlandse gemeenten zijn er vandaag verkiezingen voor de gemeenteraad. Dat er in 45 gemeenten niet gestemd wordt, heeft te maken met. Lokaal Belang Lingewaard is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in gemeente Lingewaard.

Zij haalde stemmen en daarmee 5 zetels. Grote verrassing was de SP die als nieuwkomer stemmen en daarmee 4 zetels haalde Lokale omroep met nieuws uit de gemeente Lingewaard. ProDemos heeft lesmateriaal, Doeboeken, een verkiezingskrant in gewone taal en we komen graag bij organisaties langs om uitleg te geven In het Nijmeegse stadhuis is de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bekend gemaakt.

De grote winnaar van deze verkiezingen is GroenLinks. Deze partij komt met 11 zetels in de raad Op zaterdag 28 oktober heeft D66 Betuwe haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van Overbetuwe en Lingewaard op 21 maart gepresenteerd. De uitslagen vanaf zijn gebaseerd op uitslagen, zoals gepubliceerd in o. Alle mensen van achttien jaar of ouder met de Nederlandse nationaliteit mochten hun stem uitbrengen.In december worden we overladen met terugblikken op Op tv de jaaroverzichten, in vele kranten artikelen en foto- reportages over de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar.

Ook op sociale media wordt er veel aandacht besteed aan wat ons heeft beziggehouden afgelopen jaar. Er is veel geschreven over het vrouwenkiesrecht.

En het belang van vrouwen in de politiek. Finland heeft met de jarige Sanna Marin een nieuwe vrouwelijke premier gekregen. En met haar een ministersploeg met veel vrouwen.

Alle media besteedden ruim aandacht hieraan. Ik kijk nu al uit naar de verkiezingen inwaarna we in Nederland hopelijk de eerste vrouw als premier kunnen verwelkomen.

In hebben we gevierd dat in Nederland jaar geleden het vrouwenkiesrecht werd ingevoerd.

Uitslag verkiezingen overbetuwe

Honderd jaar geleden mochten vrouwen voor het eerst naar de stembus om hun stem uit te brengen. Een klein aantal vrouwen was al actief in de politiek. Vanaf werden vrouwen meer zichtbaar in de politiek. Wat betreft zichtbaarheid van vrouwen in de Overbetuwse politiek is er afgelopen jaar veel veranderd.

Dit jaar hebben we in Overbetuwe een nieuwe griffier Dorien van der Kampeen nieuwe burgemeester Patricia Hoytink-Roubos en een nieuwe wethouder Brigit Faber gekregen.

Alle drie vooraanstaande functies worden nu ingevuld door een vrouw. En daar is de PvdA heel erg blij mee. Niet alleen omdat dit de beste kandidaten waren voor deze functies. Ook omdat wij ervan overtuigd zijn dat het van groot belang is dat er meer vrouwen actief zijn in de politiek.

Alleen in een ideale samenleving is het benoemen van gender onnodig. Daarom zijn wij ook blij met het vrouwenquotum dat is aangenomen in de Tweede Kamer. Het is een tijdelijke maatregel die ervoor moet zorgen dat er meer vrouwen op strategische plekken komen waar besluiten worden genomen die alle inwoners van Nederland aangaan. In de Overbetuwse gemeenteraad is het aantal vrouwen afgelopen jaar niet toegenomen. In zal de PvdA zich blijven inzetten voor een beter inclusief Overbetuwe.

Daarover meer in ! De no. Ik heb een heerlijke jeugd gehad in Heteren en ben opgegroeid in een warm rood nest.Waar de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven stimuleert en faciliteert. Waar iedereen goede zorg krijgt, naar vermogen meedoet en nieuwkomers zich aanpassen.

Waar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties volop de ruimte voor eigen initiatief krijgen. De VVD maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken. We gebruiken advertentiecookies om u beter voor te kunnen lichten over de VVD en u gericht van informatie over de VVD te kunnen voorzien.

Om uw zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, worden bepaalde persoonsgegevens gedeeld met derde partijen. Hiermee kan de VVD doelgroepen voor advertentiecampagnes meten, optimaliseren en ontwikkelen. Voor het plaatsen van deze cookies en technieken heeft de VVD uw toestemming nodig. Voor meer informatie over cookies en hoe de VVD omgaat met uw privacy kunt u hier klikken. Kies voor doen! Doe mee Word lid. Lage lasten voor inwoners en bedrijven. Waar de gemeente er voor ons is.

Waar je naar je werk kunt gaan en goed en betaalbaar kunt wonen. Waar je je veilig voelt. Waar je kunt genieten van de natuur en duurzaamheid belangrijk is. Waar ruimte is voor sport, kunst en cultuur. Toestaan Niet toestaan.